walve_segling

Radio Oskarshamn är en verksamhet inom föreningen Gamla Oskarshamn. Idén att börja göra radio väcktes under hösten 2014. Det började med poddradio och det första programmet publicerades i slutet av december. Föreningen byggde upp en egen studio och gjorde intervjuer med oskarshamnare som gjort avtryck i kommunens nutidshistoria.

SÖKTE STÖD FÖR LOKALRADIO
Ganska snart väcktes lusten att starta en lokalradio med sändning dygnet runt. Roberth Walve i föreningen var med när närradiostationen Radio Oskarshamn fick stort genomslag i stan på 1990-talet. Tänkt att dra igång något liknande. Föreningen började planera och gjorde en ansökan om finansiellt stöd från Föreningslyftet och de så kallade mervärdespengarna. Det gav resultat. Så här lyder motiveringen:

”Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Gamla Oskarshamns ansökan för att vidareutveckla föreningens verksamhet med en lokal radiostation på internet. Styrelsen ställer sig positiv till Gamla Oskarshamns planer att lyfta fram lokala röster, föreningar och band samt bevaka och sända många av de evenemang som arrangeras i kommunen. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamns kommun på kartan.”

PLANTSKOLA FÖR YNGRE
Våren 2015 satte arbetet igång med att skaffa lokal, renovera, bygga upp studio och ordna med allt annat praktiskt som krävs. Det har blivit tusentals timmar av idéellt arbete på Köpmangatan 1, där föreningen hade turen att få hyra in sig. Ytterligare ett syfte med radiostationen är att vara en plantskola för yngre människor som är intresserade av att lära sig sända och producera radio. Lokalen på Köpmangatan används också av föreningen Gamla Oskarshamn.

Ansvarig utgivare för sändningar: Roberth Walve