Studio ett uppbygd

Nu städas och putsas det hos Oskarshamns lokala radiostation på Köpmangatan 1. Med hjälp från Kustbygg Group AB har huvudstudion fått väggar och i helgen ska det målas. Sedan är Radio Oskarshamn redo att starta sändningarna.