Slides

Radio Oskarshamns huvudstudio, som blev klar i allra sista stund.

studio1